جستجو در سایت

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران - هدر صفحه ماژول

  برچسب شده با

برچسب شده با pm سخت افزار

pm سخت افزار

مطالب/ pm سخت افزار

                           
      pm سخت افزار سرویس دوره ای سخت افراز کامپیوتر مرکز خدمات پشتیبانی انفورماتیک ایران با استفاده از استانداردهای ITIL بوده که در مورد تجهیزات سیستم کامپیوتر و چاپگر بشرح زیر است :
سه شنبه 30 ارديبهشت 1393