جستجو در سایت

چشم انداز

چشم انداز

ماموریت و چشم‌انداز

بیانیه ماموریت مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران ،  با ارایه خدمات و راهکارهای مبتنی بر شبکه های رایانه ای  و ارائه خدمات  ارزش‌آفرین و نوآورانه و نیز پایبندی کامل  به اخلاق حرفه‌ای ، مسوولیت‌های اجتماعی و محیط زیست ، رسالت  خود را کمک به صنعت کشور با هدف  کاهش هزینه های سازمانها و افزایش بهره وری آنها  با استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات ، می داند .

بیانیه چشم‌انداز مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران  

-    داشتن بزرگترین مجموعه کاری در ارائه خدمات تخصصی پشتیبانی شبکه و سیستمها در سراسر کشور جهت ارائه خدمات و راهکارهای شبکه به کسب و کارهای کوچک تا سال 1400 شمسی
-    داشتن مرکز ارائه خدمات در تمامی شهرهای کشور جهت ارائه سرویس پشتیبانی شبکه به کسب و کارهای مستقر در هر شهر تا سال 1400
-    کارآفرینی جهت 1500 نفر از نیروی های انسانی فارغ التحصیل رشته های فناوری اطلاعات تا سال 1404  

ارزش‌های بنیادین در مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران
ارزش‌آفرینی پایدار  در این مرکز  از طریق :

•    اصل مشتری مداری
•    اصل یادگیری و یاددهی در همه سطوح سازمان
•    اصل خلاقیت و نوآوری
•    اصل مسئولیت‌پذیری
•    بهبود مستمر
•    نتیجه‌گرایی در وظایف
•    احترام به حریم  و ارزش‌های انسانی
•    اصل صداقت و شفافیت در همه امور