جستجو در سایت

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران - هدر صفحه ماژول

تاریخ : سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
کد 65

pm سخت افزار

سرویس دوره ای سخت افراز کامپیوتر مرکز خدمات پشتیبانی انفورماتیک ایران با استفاده از استانداردهای ITIL بوده که در مورد تجهیزات سیستم کامپیوتر و چاپگر بشرح زیر است :

pm سخت افزار کامپیوتر


  الف ) سرویس سخت افزاری کامپیوتر :

 1. روشن نمودن دستگاه در حضور کاربر و بررسی مراحل بوت از ابتدا تا ورود کامل به محیط ویندوز

 2. ثبت مشخصات فنی قطعات دستگاه ، اطلاعات شبکه ای  و مشخصات عمومی سیستم و کاربر با توجه به نیاز واحد انفورماتیک ( معمولا جهت استفاده در نرم افزارهای کنترل و آمار و گزارشها استفاده می گردد )

 3.  پرسش از کاربر جهت ذکر موارد ومشکلات دستگاه در صورت وجود مشکل ( در صورت داشتن قرارداد پشتیبانی پس از سرویس حل میگردد و در غیر این صورت به بخش انفورماتیک گزارش می شود )

 4. خاموش نمودن کامل دستگاه و نظارت بر صحت مراحل SHUTDOWN

 5. باز کردن دستگاههای متصل بیرونی نظیر مانیتور ، چاپگر ، اسکنر و سایر دستگاهها

 6. انتقال کیس دستگاه ، مانیتور و سایر متعلقات به محل سرویس ( محل سرویس که قبلا مشخص گردیده و دارای شرایط خاص می باشد . )

 7. باز نمودن قسمتهای ( به ترتیب ) : دربهای کناری کیس ، پاور ، درایو های نوری ، فلاپی درایو ، کارت گرافیک ، کارتهای شبکه و مودم ( در صورت وجود کارتهای دیگر ) – رم – فن CPU  - CPU  - مادر بورد

 8. تمامی قطعات جداشده به این ترتیب سرویس میگردند :

 

 • گرفتن باد با فشار بالا توسط دستگاه بلوور

 • قسمتهای اتصالی قطعات با اسپری خشک شوینده شسته و با مسواک نرم تمیز میگردد .

 • قسمتهای حساس را با قلم مو نرم گرد گیری می شود .

 • قطعاتی که دارای فن می باشند ، فن آنها را در صورت نیاز روغن کاری نوده و با قلم مو قسمتهای داخلی آنرا تمیز می نماییم .

 • جعبه پاور دستگاه باز شده و داخل آنرا باد فشار بالا می گیریم . فنهای آنرا در صورت نیاز روغنکاری می کنیم .

 • در صورت نیاز درایوهای نوری باز شده و سرویس میگردند .

 • تمامی اسلتهای روی مادربورد با اسپری خشک و مسواک و قلم مو تمیز شده و سرویس می گردد .

 • داخل کیس را باد فشار بالا گرفته و سپس با دستمال پارچه ای نرم و اسپری تمیز کننده داخل و بیرون آنرا تمیز می نماییم .

 

 1. پس از خشک شدن قطعات آنها را دوباره اسمبل کرده و درب جعبه کیس را می بندیم .

 2. درب جعبه مانیتور را باز نموده و داخل آنرا گرد گیری می کنیم .

 3. کل سیستم را روشن کرده و تست می کنیم .

 4. دستگاه را به محل مورد استفاده منتقل کرده  نصب ، روشن و تحویل کاربر می دهیم .  

   

  ب ) سرویس سخت افزاری چاپگر :
   (A سرویس سخت افزاری چاپگر لیزری:
   

  1-  از چاپگر تست چاپ گرفته میشود . و در صورت وجود مشکل آنرا یادداشت می کنیم ( در صورت داشتن قرارداد پشتیبانی  مشکل آن رفع گردیده و در غیر این صورت به بخش انفورماتیک گزارش میشود . )

  2-  کارتریج در آورده میشود

  3-  پنلهای چاپگر باز میشود .

  4- قسمتهای زیر به ترتیب با الکل و اسپری سرویس می گردد : لیزر یونیت – پیکاپ و پد – کاست کاغذ – بخش کشنده کاغذ

  5- قسمتهای داخلی را با فشار بالای باد تمیز می کنیم .

  6- همه پنلها را با الکل و اسپری تمیز کننده تمیز می کنیم .

  7- قطعات باز شده و پنلها را پس از خشک شده بسته و از دستگاه تست چاپ می گیریم .

  8- دستگاه به محل مورد استفاده منتقل شده و تست و تحویل کاربر می گردد .
   

  (B سرویس سخت افزاری چاپگر سوزنی :

 1. از چاپگر تست پرینت گرفته می شود .

 2. ریبون ، هد و پنل کنترلی جلوی دستگاه باز می گردد .

 3. قسمتهای جدا شدنی بیرونی را باز کرده و با الکل و اسپری تمیز کننده سرویس می کنیم .

 4. کاور چاپگر باز میشود  و قسمت بیرونی و داخلی آنرا با الکل و اسپری و پارچه نرم تمیز می کنیم .

 5. قسمت MAIN COMPONENTS  را بطور کامل باز میکنیم.

 6. تمام قسمتهای داخلی دستگاه را بوسیله باد فشار بالا تمیز میکنیم

 7. محورهای فلزی را با اسپری تمیز کرده و سپس روغنکاری میکنیم .

 8. تمام چرخ دنده ها را از گرد و غبار پاک کرده و سپس آنها را روغنکاری میکنیم .

 9. کاور زیرین دستگاه را با اسپری و الکل تمیز می کنیم

 10. MAIN COMPONENT را روی پایه های خود بسته و هد دستگاه را به فلات کابل آن وصل میکنیم.

 11. از دستگاه تست پرینت جهت تمیز کردن هد دستگاه می گیریم و درون هد را با اسپری تمیز می کنیم .

 12. همه قسمتهای باز شده را پس از خشک شدن بسته و از آن تست پرینت می گیریم ( این تست از همه قسمتهایورودی کاغذ انجام می شود یعنی بالا ، عقب ، جلو )

 13. دستگاه را به محل استفاده  منتقل و پس از تست تحویل کاربر می دهیم .
   

  (C سرویس سخت افزاری چاپگر جوهر افشان :

 1. از دستگاه تست پرینت گرفته می شود .

 2. کارتریج های دستگاه را باز کرده و کنار می گذاریم .

 3. کاور دستگاه را باز میکنیم .

 4. تمام قسمتهای آنرا باد فشار بالا میگیریم .

 5. قسمتهای متحرک ، چرخ دنده ها  و محورها را از گرد و غبار تمیز و سپس روغنکاری می نمائیم .

 6. قسمتهای الکترونیکی را با اسپری خشک تمیز می کنیم.

 7. همه قسمتهای دستگاه را پس از خشک شده بسته و از آن تست چاپ میگیریم .

 8. به محل مورد استفاده منتقل و تحویل کاربر می دهیم.