جستجو در سایت

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران - هدر صفحه ماژول

پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه

در خدمات پشتیبانی شبکه ، ابتدا درخواست رفع مشکل از سمت کاربر به تیم پشتیبانی شبکه ارائه میگردد . این درخواستها توسط تیم سطح اول پشتیبانی شبکه دریافت و بررسی میگردد . کارشناسان این بخش اقدام لازم برای رفع نیاز کاربر را بصورت راهنمائی تلفنی و یا با ابزارهای پشتیبانی راه دور انجام میدهند . درصورت عدم رفع مشکل،درخواست کاربر به مدیر پشتیبانی شبکه ارجاء داده میشود. مدیر پشتیبانی شبکه متناسب با نوع درخواست کارشناس فنی مورد نظر را به محل کارفرما اعزام کرده و اقدام به رفع مشکل می نماید . کارشناسان در کلیه این مراحل اقدامات انجام شده را در سیستم مدیریت پشتیبانی شبکه ثبت میکنند و در صورت نیاز گزارشات مختلفی نیز ارائه میگردد. کلیه این امور نیز در بانک دانش ثبت گردیده و برای کاربران و کارشناسان پشتیبانی شبکه قابل استفاده میگردد.